Odkazy

             Taiji
          
           http://yangtaiji.com/ 
                  Asociace českých a slovenských škol Taiji Quan rodiny Yang, jejímž jsme členem.
           http://www.taijiquan.cz/
                  Brněnská škola pana Zdeňka Kurfürsta, učitele našeho učitele.
                  Nový oddíl v Šumperku, pod vedením jednoho ze studentů naší školy.              
           http://sdolomouc.webnode.cz/
                  Skautský dům Olomouc - zde se scházíme na našich trénincích.
 

              Ostatní

            http://konfucius.upol.cz/
                   Konfuciova akademie v Olomouci. Čínština, čínská kaligrafie, kuchyně, tradiční uzle,
                   promítání čínských filmů – prostě vše, co se týká kultury Země středu.