Program studia

Vyučuje se kompletní systém Tai Ji Quan rodiny Yang. Při výuce dodržujeme přesně systém, který je nám předáván bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje pouze věci, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám (které jediné od něj dostaly kompletní rodinný systém) nebo svým třem Žákům (Disciple) – Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi. V hongkongské větvi rodiny Yang zůstal zachován tzv. velký (Yang Cheng-fu) i malý (Yang Shao-hou) kruh Tai Ji Quan rodiny Yang.

Předmětem výuky jsou postupně (i když ne přesně v uvedeném pořadí):

  • Zjemňující cvičení – cviky, které slouží k pochopení významu cvičení, k otevření meridiánů a zlepšení proudění energie
  • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
  • Sestavy ve dvojicích
  • Tai Ji Dao (Tai Gik Dou) – sestava se šavlí
  • Tui Shou (Teui Sau) – průpravná práce rukou pro vnímání síly protivníka
  • Chi Kung (Hei Gong) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie
  • Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybů ze sestav k sebeobraně
  • Doplňková cvičení pro rozvoj síly, výbušné energie

 Výuka je realizována pod vedením Jiřího Sonnevenda, žáka brněnské školy Zdeňka Kurfürsta
(žákem od r. 2000).

Další informace o Taiji Quan rodiny Yang k dohledání zde.